Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers vzw

U bent hier: Home

Welkom bij B.V.P.Hieronder kan u regelmatig nieuwe berichten lezen.

Vogelbeurs BVP 15 augustus 2024 - West-Vlaanderen17 juli 2024
Admin

Presentatie advocaat mr. Stijn Van Hulle

Beste liefhebber,

Als bijlage vindt u een powerpoint presentatie over "Handhaving voor de vogelliefhebber vanuit praktisch perspectief".

Veel leesgenot!

Handhaving voor de vogelliefhebber vanuit praktisch perspectief.ppsx

29 juni 2024
Admin

Vragen en antwoorden van politieke partijen

Beste liefhebber,

Binnenkort zijn er verkiezingen. Onze vogelhobby gaat gebukt onder versnipperde regelgeving met heel wat administratieve verplichtingen. De Nationale Raad van Dierenliefhebbers heeft aan de politieke partijen enkele belangrijke vragen gesteld. Wij kregen deze informatie door via Lou Knaepen van de NRvDL. BVP is aangesloten bij deze raad en we willen de antwoorden graag delen.

Uw stemgedrag kan immers de toekomst van uw en onze hobby bepalen. Wij geven geen stemadvies en zijn niet politiek geïnspireerd. Via onderstaande link vindt u de partijstandpunten terug. Aan u om uw keuze te maken!

De Vlaamse partijen VOORUIT en GROEN hebben niet geantwoord.
De Waalse partij PS heeft ook niet geantwoord.

Veel leesgenot!

politiek -NL NRvDL - PDF

23 mei 2024
Admin

Richtprijzen 2024

Beste liefhebber,

Ook dit jaar werken BVP, ABAP, LPC en WPC samen om richtprijzen te verzamelen. Bedoeling is dat u inzending doet van richtprijzen voor jonge vogels (man en pop) die u zelf houdt en kweekt. Het resultaat mogen we u tonen in Parkieten Revue september en op onze website.

Insturen kan naar ondergetekende via bertvang@hotmail.com of per post (adres vooraan in Parkieten Revue) en dit graag ten laatste op 1 juli, liefst vroeger.

Alvast bedankt voor uw bijdrage, ik kijk ze tegemoet!Met vriendelijke groeten,
Bert Van Gils

Richtprijzen 2024 - PDF

07 mei 2024
Admin

CITES - Belangrijk Nieuws

Beste leden,

Belangrijke wijziging op komst inzake de internationale handel in dieren opgenomen op CITES Appendix I.

Binnenkort zal er een belangrijke wijziging doorgevoerd worden in de regels inzake de internationale handel in diersoorten opgenomen op Appendix I.
Met deze communicatie wordt u op de hoogte gebracht van deze wijziging zodat u (indien nodig) uw voorbereidingen kan treffen.
Dit betreft:

 • Uitvoerders
 • Invoerders
 • wekers

Over welke soorten gaat het?
Enkel soorten opgenomen op CITES Appendix I zijn betrokken.
Het gaat dus niet om alle soorten die opgenomen zijn op Bijlage A van EU Verordening 338/97, maar enkel diegene die op internationaal niveau de hoogste graad van bescherming genieten. Concreet betreft het dus enkel die soorten die zijn opgenomen op CITES Appendix I van CITES én de Europese Bijlage A.
U kan deze status nakijken op www.speciesplus.net of op uw CITES-documenten (vak 7 op het Europese certificaat, vak 11 op een CITES uitvoer- of invoervergunning).

Wat zal er veranderen?
1) Internationale handel in levende dieren opgenomen op Appendix I
De Europese wetgeving zal binnenkort aangepast worden waardoor commerciële in- of (weder)uitvoer van soorten opgenomen op Appendix I enkel nog mogelijk zal zijn indien het dier werd gekweekt in een officieel voor die soort geregistreerde kweekinstallatie bij het CITES Secretariaat.
Een registratie zal moeten gebeuren per soort.
Dieren die gekweekt worden bij een officieel erkende kweker zullen de oorsprongscode “D” krijgen, in plaats van de momenteel gebruikelijke oorsprongscode “C” (= geboren in gevangenschap).
Voor dieren met oorsprongscode “C” zullen er (na de inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Europese Verordening) geen vergunningen meer afgeleverd worden.
Voor de handel binnen de Europese Unie verandert er niets. Dieren met een geldig Europees certificaat waarop oorsprongscode “C” vermeld staat, kunnen nog steeds verhandeld worden binnen alle lidstaten van de Europese Unie.
Als uitvoerder kan u zich enkel registreren indien u zelf kweker bent. U kan deze informatie wel verder verspreiden bij de kwekers waarbij u uw dieren opgenomen op Appendix I meestal aankoopt, zodat zij – indien zij dit wensen – zich later kunnen registeren.

2) Kweek met dieren opgenomen op CITES Appendix I
Indien uzelf, of iemand anders, de dieren opgenomen op CITES Appendix I die u kweekt wilt uitvoeren naar een derde land (dus buiten de Europese Unie), zal dit enkel nog mogelijk zijn indien u geregistreerd bent als commerciële kweker bij het CITES Secretariaat. Een registratie zal moeten gebeuren per soort.
Als geregistreerde kweker zullen de dieren voor die Appendix I soorten waarvoor u geregistreerd bent de oorsprongscode “D” krijgen in plaats van de gebruikelijke oorsprongscode “C”.
Enkel dieren met oorsprongscode “D” zullen nog commercieel (weder)uitgevoerd of ingevoerd kunnen worden op het internationale niveau. Commerciële (weder)uitvoer of invoer van dieren met oorsprongscode “C” zal in de toekomst niet meer toegelaten zijn.
Voor de handel binnen de Europese Unie verandert er niets. Dieren met een geldig Europees certificaat waarop oorsprongscode “C” vermeld staat, kunnen nog steeds verhandeld worden binnen alle lidstaten van de Europese Unie.
Indien u kweekt met dieren opgenomen op Appendix I en u bent mogelijk van plan om zich te laten registreren in de toekomst, kan u dit best al laten weten via het invullen van dit korte formulier. Het invullen vraagt slechts enkele momenten van uw tijd.

Wat moet u doen om zich te registreren als kweker van soorten op CITES Appendix I?
Binnenkort zullen we aanvullende informatie geven zodat u reeds vrijwillig een aanvraag kan indienen om zich te registreren. Hiervoor zal u gedetailleerde informatie moeten verschaffen over uw installatie en de legaliteit van uw ouderdieren.
U kan dit reeds nalezen in deze Resolutie (zie bijlage 1 en bijlage 3 van de Resolutie, momenteel enkel beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans).
Enkel indien ten genoegen van de CITES-dienst is aangetoond dat er voldaan is aan alle voorwaarden, zal de Belgische CITES-dienst de aanvraag doorgeven aan het CITES Secretariaat.
Indien er geen bezwaren komen van derde landen, zal de registratie vermeld worden op de CITES website (www.cites.org)en kan u de oorsprongscode “D” verkrijgen op uw documenten.

Waarom deze verandering?
Deze wijziging komt er nadat er op de 77e vergadering van het CITES Standing Committee, het internationale overlegorgaan van CITES, werd beslist dat de Europese Unie – en dus ook België – niet volledig voldoet aan de internationale regels. Dit zal nu rechtgezet worden door deze toekomstige wijzigingen.

Wanneer zullen deze wijzigingen in werking treden?
Het wijzigen van een Europese Verordening neemt tijd en we weten momenteel niet exact wanneer dit in werking zal treden. Dit zal vermoedelijk ten vroegste in het najaar van 2024 zijn.
We houden u uiteraard op de hoogte zodra er hier meer duidelijkheid over is.Met vriendelijke groeten,
Het CITES-team05 februari 2024
Admin

RINGENDIENST INFO 2024

Beste leden,

Vanaf 1 oktober zijn RINGEN voor het seizoen 2024 te bestellen en dit tot en met 25 december 2024. Ook kunnen nog tot 25 december 2023 ringen besteld worden voor het seizoen 2023, laat de ringendienst wel weten dat je nog ringen 2023 wilt. Dit geldt oa voor CITES A vogels, die als ze zijn geboren in 2023, ALTIJD moeten zijn geringd met ringen van het lopende kalenderjaar. Op 26 oktober gaat de eerste bestelling voor 2024 naar de fabrikant.

Voor ringen 2023, contacteer de ringendienst op bvp.ringendienst@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Ringendienst

 BVP bestelbon ringen 2024.pdf.
 BVP bestelbon ringen 2024.xls.

28 oktober 2023
Admin

lidmaatschap 2024

Beste leden,

In 2024 verandert er één en ander aan het lidmaatschap van BVP. We geven u graag een extra woordje uitleg. Voor u uw lidmaatschap vernieuwt, maak je best jouw keuze tussen de volgende twee mogelijkheden.

1) Digitaal lidmaatschap: € 25,00 –
U ontvangt geen tijdschrift Parkieten-revue op papier, maar u kunt het lezen door in te loggen op onze website en daar het tijdschrift te lezen of te raadplegen. De tijdschriften blijven 1 jaar online ter beschikking. Enkel door lid te worden krijgt u toegang tot het gedeelte van de website waarop Parkieten-revue zal verschijnen.

2) Papieren lidmaatschap: € 30,00 –
U ontvangt 11 x per jaar een papieren versie van Parkieten-revue in uw brievenbus. Daarenboven krijg je ook toegang tot de digitale versie online op onze website.

Beide lidmaatschappen geven toegang tot het plaatsen van zoekertjes, en het bestellen van ringen of nestkasten.


Belangrijke bemerkingen:

 • Tijdschriften worden niet meer nagestuurd aan leden die hun lidgeld te laat betaalden. Zij kunnen de digitale versie raadplegen. Spaar jij de papieren jaargangen van Parkieten-revue? Zorg dan dat uw lidgeld tijdig wordt betaald.(voor 15 december)
 • Er wordt geen goedkoper jeugdtarief meer voorzien. Jeugdige leden kunnen het goedkopere digitale lidmaatschap kiezen of toch de papieren versie.
 • In de Parkieten-revue van oktober zal een overschrijvingsformulier zitten voor het papieren lidmaatschap van 30 euro. We gaan er namelijk van uit dat wie een papieren overschrijving gebruikt, ook de papieren versie van Parkieten-revue zal verkiezen.
 • Middenin het jaar overschakelen van de papieren versie naar de digitale versie kan niet. Omgekeerd kan wel, maar de reeds verschenen tijdschriften worden niet nagestuurd.
 • Leden uit het buitenland (Eurozone) betalen evenveel voor een digitaal lidmaatschap. Wil je toch een papieren versie, hou dan rekening met een hogere kostprijs door de hogere verzendingskosten : 47 euro. • 20 juli 2023
  Admin
  20 Januari 2020
  Admin

  Beste BVP leden,

  In de onderstaande Word-document vindt u instructies terug om een paswoord aan te maken of te wijzigen.

  Lukt het niet om een account aan te maken of paswoord te wijzigen? Neemt dan gerust contact op via website@parkieten-revue.be.  Met vriendelijke groeten,
  BVP-team  Gezondheidscertificaat bij transport van vogels over de grens binnen de EU

  01 september 2022
  Admin

  Door de nieuwe Animal Health Law is er een gezondheidscertificaat gekomen voor de export van vogels in gevangenschap.

  Om over geheel de Europese Unie de dierengezondheid te garanderen en geen ziekten te verspreiden tussen Lidstaten, legt de AHL regels vast wanneer dieren (om gelijk welke reden) verplaatst worden tussen Lidstaten. Een belangrijk principe is dat de Lidstaat vanwaar de dieren vertrekken garanties geeft aan de Lidstaat waar de dieren zullen toekomen en desgevallend ook de Lidstaten door dewelke de reis verloopt. Deze garanties worden gegeven onder de vorm van een dierengezondheidscertificaat dat wordt afgeleverd door (de officiële dierenarts van) het FAVV na onderzoek van de dieren.

  Een dierenarts aangesteld door het FAVV komt dan ter plaatse om de keuring uit te voeren en de certificaten aan te maken.

  Ook bij het uitlenen van vogels volgt u dezelfde procedure. Enkel het terugkeren van de vogels is afhankelijk van de periode dat de dieren in het buitenland geweest zijn.

  Om een exportkeuring aan te vragen vult u het aanvraagformulier in die u kan afdrukken van www.parkieten-revue.be/downloads. Dit document moet u mailen naar uw plaatselijke afdeling LCE.

  LCE Antwerpen: export.ANT@favv.be
  LCE Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant: export. OVB@favv.be
  LCE Vlaams-Brabant, Limburg: export.VLI@favv.be
  LCE West-Vlaanderen: export.WVL@favv.be

  Deze volledig ingevulde aanvraag mailt u door de werkdag vóór certificatie, vóór 12 uur.

  Bepaalde landen hebben specifieke eisen voor exporten. Op de website FAVV kan u meer info terugvinden. U kan ook steeds contact opnemen met de ambassade van de bestemming om na te gaan of bepaalde certificaten aanvaard worden en het land nog andere eisen heeft.

  Het certificaat is geldig gedurende 10 dagen vanaf afgifte.

  Voor de volledige tekst kan je terecht op de website van de Nationale Raad van Dierenliefhebbers vzw: https://www.dierenliefhebbers.org

  Bericht van de ringendienst

  01 september 2022
  Admin

  Beste leden,

  Ik krijg vaak de vraag waarom de ringen niet binnen de 24u geleverd worden, al had het lid gekozen voor verzending met levering binnen 24u.
  Deze 24u slaat niet op de levertijd, maar op de verzendtijd als ik de ringen geleverd krijg en naar de leden stuur. De verpakking is dan geen envelop met non-prior zegel die soms wel een week (of meer) onderweg is, maar een voorgefrankeerd doosje en traceerbaar van zodra ik het op de post doe, zonder verzekering weliswaar.

  Anders dan bv Bol.com kunnen wij niet leveren binnen 24u. We zijn afhankelijk van een fabrikant om de ringen te maken. In piekmaanden dienen zij 10,000den ringen te maken op enkele weken tijd. Zelfs een spoedbestelling kan dan 10 werkdagen duren.

  Dit alles is ook terug te vinden in de Revue als de richtlijnen gepubliceerd worden, en op de website. Ook bij mij op aanvraag.

  Gelieve bij vragen steeds rechtstreeks de ringendienst te contacteren, Luc De Backer. Ik ben de enige die de (correcte) info kan versturen. Vragen aan een andere dienst van BVP zorgt enkel voor vertraging in uw antwoord, verkeerde en/of onvolledige info, enz.

  Wil ook letten om de bestelbon van het lopende ringenseizoen te gebruiken. De prijzen en richtlijnen wijzigen elk jaar.

  Met vriendelijke groeten,
  Ringensdienst

  Informatie - FAVV - De actuele situatie van de vogelgriep

  25 januari 2022
  Admin

  Beste leden,

  Via onderstaande link komt u op de website van FAVV terecht rond de actuele situatie van de vogelgriep.
  Momenteel is dit de link, maar die kan om de zoveel jaar wel eens veranderen…
  Telkens als er een nieuwe uitbraak is of er verandert iets, dan vind je daar de aangepaste info.
  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/


  Met vriendelijke groeten,
  BVP Team

  25 Februari 2020
  Admin

  Het Europees model van het overdrachtsformulier

  Sinds begin 2020 is er een nieuw overdrachtsformulier in voege dat gebaseerd is op een nieuw Europees richtsnoer. Het is de bedoeling dat in alle EG-landen ditzelfde overdrachtsformulier wordt gebruikt. We zijn uiteraard voorstander voor meer uniformiteit op Europees niveau en we hadden toch liever gehad dat we enkele maanden vooraf werden verwittigd over de invoering en de tijdsplanning van het Europees overdrachtsformulier, dan zouden we geen boekjes meer hebben laten bijdrukken in 2019. Er is namelijk geen overgangsperiode voorzien en elke liefhebber wordt verondersteld om op de hoogte te zijn. Mensen met bijlage A-vogels zijn gekend bij de CITES-diensten doordat ze EU-certificaten dienen aan te vragen en zij kregen een e-mail van de CITES-dienst, maar aangezien de overdrachtsformulieren vooral gebruikt worden door eigenaren en kwekers van bijlage B soorten wordt het niet eenvoudig om iedereen tijdig te informeren. Wij doen in elk geval hierbij een poging.


  LEES MEER