Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers vzw

U bent hier: Home - CITES

CITESNieuwe tariefwijziging voor cites-documenten voor de psittaciformes of papegaaiachtigen.

 CITES.pdf

 1. Wat is CITES?
  Het is de afkorting van Convention on International Trade of Endangered Species of wild fauna and flora. In het Nederlands luidt dit als Conventie over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Soms spreken we ook over de Conventie van Washington omdat de 80 deelnemende landen de conventie hebben ondertekend in Washington op 3 maart 1973.
  De dieren en plantensoorten werden opgesplitst in categoriën. Ofwel is de handel vrij, ofwel is de handel beperkt ofwel is de handel verboden. Het gaat ook niet alleen over levende dieren, ook delen van dieren of opgezette dieren vallen onder deze wet. (ivoor, neushoornhoorn, …) De bedoeling van CITES is om de populatie met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten te beschermen. Het is een doel dat we zeker kunnen onderschrijven.
  Uiteraard is dit een wisselend gegeven en veranderen er soms soorten van de ene lijst naar de andere. De Europese regelgeving is daarenboven strenger dan de Conventie van Washington zelf. Ook kan elk land eigen bijkomende besluiten nemen.
 2. De CITES-reglementering, wat is er voor mij van toepassing?
  Zie lijst: beslissingstabel Wat moet ik doen?
 3. Documenten te downloaden:
   Register_Binnenkomst.pdf
   Register_Vertrek.pdf
   Register_Binnenkomst.docx
   Register_Vertrek.docx
 4. De CITES-dienst van België:
  FOD Volksgezondheid,
  Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  Directoraat-generaal Leefmilieu
  Dienst CITES
  Eurostation - Blok II – 7 2e verdieping D
  Victor Hortaplein 40 bus 10
  1060 BRUSSEL
  tel 02 524 74 02
  tel 02 524 74 04
  tel 02 524 74 05
  tel 02 524 74 26
  fax 02 524 74 49
  e-mail: cites@milieu.belgie.be
  Website: www.citesinbelgie.be
 5. Links
  www.cites.orgw