Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers vzw

U bent hier: Home - CITES nieuws

CITES nieuws


Het Europees model van het overdrachtsformulier

Sinds begin 2020 is er een nieuw overdrachtsformulier in voege dat gebaseerd is op een nieuw Europees richtsnoer. Het is de bedoeling dat in alle EG-landen ditzelfde overdrachtsformulier wordt gebruikt. We zijn uiteraard voorstander voor meer uniformiteit op Europees niveau en we hadden toch liever gehad dat we enkele maanden vooraf werden verwittigd over de invoering en de tijdsplanning van het Europees overdrachtsformulier, dan zouden we geen boekjes meer hebben laten bijdrukken in 2019. Er is namelijk geen overgangsperiode voorzien en elke liefhebber wordt verondersteld om op de hoogte te zijn. Mensen met bijlage A-vogels zijn gekend bij de CITES-diensten doordat ze EU-certificaten dienen aan te vragen en zij kregen een e-mail van de CITES-dienst, maar aangezien de overdrachtsformulieren vooral gebruikt worden door eigenaren en kwekers van bijlage B soorten wordt het niet eenvoudig om iedereen tijdig te informeren. Wij doen in elk geval hierbij een poging.

Het nieuwe Europees overdrachtsformulier vindt u op de volgende link:

https://www.health.belgium.be/nl/cites-model-van-een-overdrachtsverklaring-die-moet-gebruikt-worden-voor-de-overdracht-verkoop

  Wat met de oude overdrachtsformulieren? Mogen deze nog gebruikt worden?

  In het Europese richtsnoer staan alle gegevens die moeten worden vermeld bij elke overdracht, nl:

  • soort (wetenschappelijke naam);
  • aantal specimens;
  • merkteken — indien beschikbaar;
  • naam en adres van de fokker (omwille van de traceerbaarheid);
  • informatie over het kweekmateriaal en latere informatie over de herkomst „C” of „F” van de betrokken specimens (rekening houdend met artikel 54 van de uitvoeringsverordening) met betrekking tot documenten die door een administratieve instantie zijn bevestigd; de verklaringen van de fokker die niet door een administratieve instantie zijn bevestigd hoeven niet de herkomst „C” of „F” te bepalen, maar bevatten eerder zo veel mogelijk informatie over bekende ouderdieren;
  • geboortedatum/datum uitkomen van het ei of geschatte leeftijd — indien beschikbaar;
  • geslacht — indien beschikbaar
  • andere kenmerken — indien van toepassing;
  • originele handtekening van de laatste verkoper, datum van de transactie

  Er werd een formulier voorzien die voldoet aan deze checklist. De CITES dienst geeft voorkeur aan het gebruik van het nieuwe Europese formulier, daar dit de uniformiteit ten goede komt. (én zeker problemen vermijdt)

  Maar indien andere documenten, zoals het overdrachtsformulier of overdrachtsverklaring of factuur, ook al deze gegevens vermeldt, dan is dit ook ok. Indien het document niet alle informatie bevat, dient deze te worden aangevuld.

  De CITES-dienst geeft de voorkeur aan het gebruik van het nieuwe Europese formulier. Maar, als deze gegevens op het overdrachtsformulier of overdrachtsverklaring staan, dan ben je ook wettelijk in orde. Staan al deze gegevens op de factuur of op een ondertekende e-mail, dan is dit ok. Het gaat hier om de inhoud en niet om de vorm.

  Op de vroegere overdrachtsformulieren (zoals in de bundels met 50 doorschrijfexemplaren van BVP) ontbreken er enkele gegevens die wel door het Europese richtsnoer worden opgelegd, namelijk:

  • De vermelding dat het gaat om een levend dier.
  • Geboortedatum of schatting voor zover bekend.
  • Oorsprongscode: waarbij de meest frequente zullen zijn: C (geboren in gevangenschap uit ouderdieren die ook geboren zijn in gevangenschap), F (geboren in gevangenschap uit ouders wildvang of van onbekende oorsprong), U (onbekende oorsprong – nader te motiveren) of W (indien afkomstig uit het wild met vermelding van het invoervergunninsnummer).
  • Informatie over de oudervogels (én grootoudvogel) voor zover bekend. (identificatie, ringnrs.)
  • Het geslacht voor zover bekend.
  • Extra informatie over de vogels voor zover bekend.

  Als je de bovenstaande informatie bijschrijft op het overdrachtsformulier, dan kan u de oude door BVP verstrekte overdrachtsformulieren blijven gebruiken. Belangrijk is dat de oorsprong correct wordt ingevuld, zowel op de oude als bij de nieuwe overdrachtsformulieren. Je kan dus opteren om meteen de nieuwe Europese overdrachtsverklaring te gebruiken of uw bestaande bundel verder te gebruiken als je maar de ontbrekende informatie er bij noteert. Wil je een overdrachtsverklaring opmaken voor vogels die je niet zelf hebt gekweekt of niet in gevangenschap werden geboren, die geïmporteerd werden of die bestemd zijn voor export, vul dan voor de zekerheid en volledigheid zeker het Europees overdrachtsformulier in.


  Wat als ik de informatie omtrent de ouderdieren of grootouderdieren niet kan invullen?


  Enkel de informatie waarvan je zeker bent moet ingevuld worden. Je dient geen informatie uit te vinden.

  Bvb. Informatie over een vogel (geboren in 2010) die aangekocht werd (dus geen eigen kweek) in het verleden ( 2015), die in 2020 zal worden doorverkocht is het volkomen normaal dat er geen informatie van de ouderdieren kan verstrekt worden. Er dient echter wel zoveel mogelijk informatie over de verwerving en herkomst van de vogels meegedeeld te worden, dit kan in de vakjes ‘oorsprong’ en ‘vorm van verwerving’. w


  Is een geslachtsbepaling voldoende als bewijs van legale herkomst?


  Neen, een geslachtsbepaling vermeldt niet alle gegevens die wettelijk nodig zijn. Een geslachtsbepaling kan wel meegegeven worden, samen met de overdrachtsverklaring.


  Zijn mijn bewijs van legale herkomst/overdrachtsverklaringen van vogels verworven voor januari 2020 nog geldig?


  Uiteraard zijn de overdrachtsverklaringen van vogels die werden verworven voor deze nieuwe regel nog geldig. Je dient deze nieuwe formulieren enkel te gebruiken voor iedere transactie vanaf nu, of voor iedere nieuw geboren vogel.

  Het spreekt voor zich dat voor elke nieuw geboren vogel alle informatie moet kunnen worden ingevuld.

  Zo zorgen we er in de toekomst voor, als sector, dat elke vogel een gekende oorsprong heeft en voldoet aan de CITES reglementering.

  Er circuleerden de afgelopen weken nogal tegenstrijdige berichten en interpretaties in verband met deze nieuwe regel en we hopen jullie hierbij voldoende en correct te hebben geïnformeerd.


  Het bestuur van BVP