Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers vzw

U bent hier: Home

Welkom bij B.V.P.Hieronder kan u regelmatig nieuwe berichten lezen.
28 Januari 2021
Admin

De brexit heeft ook gevolgen voor sommige vogelhouders en vogelkwekers onder ons. De CITES-dienst bracht ons op de hoogte van wijzigingen.

Door de brexit zijn de EU-certificaten die door Groot-Brittanië werden uitgereikt niet meer geldig. Ze worden wel nog aanzien als bewijs dat de vogel legaal werd verworven, maar voldoen niet meer bij verkoop, ruilen, schenking of kweek vanaf 1 januari 2021.

Dit betekent dat als je nakweek hebt in 2021 van een ouderdier met certificaat uit het Verenigd Koninkrijk (VK), je ook een aanvraag zal moeten indienen voor het vervangen van het certificaat van het desbetreffende ouderdier. De CITES-dienst raadt aan om alle aanvragen op dat moment samen in te dienen bvb. verklaring van kweek, certificaataanvragen voor de jongen en de certificaataanvraag voor het (de) ouderdier(en). Een huiskamervogel kan gerust met dit VK- certificaat gehouden worden, het blijft een bewijs van legale verwerving. Als de eigenaar de vogel later toch wil wegdoen of er mee wil gaan kweken, dient de eigenaar wel een nieuw certificaat aan te vragen.

Laat je niet vangen en koop geen vogels met een EU-certificaat afgeleverd door het VK. Anders zit je met een illegale vogel opgescheept. Het is aan de verkoper om een nieuw en geldig EU-certificaat mee te geven aan de koper!

Misschien is de beslissingstabel hierbij een gemakkelijke manier om te begrijpen wat je moet doen.

 Beslissingstabel BREXIT en CITES.pdf.

Wil je vogels invoeren uit het VK of uitvoeren naar het VK, dan gelden vanaf nu ook aangepaste regelingen. Zo heb je telkens een in- en uitvoervergunning nodig van België en het VK.

Meer info op de volgende link: https://www.health.belgium.be/nl/news/brexit-en-cites-0
of algemene info op www.citesinbelgie.be

Vriendelijke groeten,
Het BVP bestuur

16 December 2020
Admin

Sinds 13 november 2020 is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5 weer aanwezig in België. En dat betekent dat er maatregelen zijn die invloed hebben op onze hobby. Onze kromsnavels vallen niet onder de noemer pluimvee of hobbypluimvee, maar wel onder de noemer 'vogels'. Er zijn aparte maatregelen voor vogels, pluimvee en hobbypluimvee.

Zo is het verhandelen en vervoeren van vogels die niet vallen onder pluimvee, zoals parkieten en papegaaien, op dit moment nog toegestaan. Er geldt daarbij een regel en dat is dat het vervoermiddel (transportkooi) reinig- en ontsmetbaar moet zijn en ook effectief ontsmet moet worden na elk gebruik.

Op dit moment geldt er algemene ophokplicht, dat is ook voor particulieren en niet enkel voor pluimvee maar voor alle vogels. Dat betekent dat wilde vogels geen toegang mogen hebben tot de verblijven van de hobby vogels.

In en rondom gebieden waar een besmettingshaard is vastgesteld (momenteel in Menen) gelden strengere regels.

De situatie kan snel veranderen en de meest recente info en alle geldende maatregels, zowel voor heel grondgebied Belgie als voor het gebied rond een besmettingshaard, zijn terug te vinden op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/situatiebelgie.asp
En
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Vriendelijke groeten,
Het BVP bestuur

29 November 2020
Admin

Er kunnen terug kweekringen besteld worden voor het komende seizoen 2021.
Gebruik steeds de laatste versie bestelbon!Vriendelijke groeten,
Ringendienst

 BVP bestelbon ringen 2021.pdf.
 BVP bestelbon ringen 2021.xls.
27 september 2020
Admin

Beste leden van BVP-Oost-Vlaanderen,

we hebben zonet met het bestuur digitaal overlegd en besloten om de activiteiten voor onbepaalde duur te annuleren.
We hadden gehoopt om in veilige en aangepaste omstandigheden te kunnen heropstarten. Er waren echter amper reservaties voor de activiteit van komende zondag 4 oktober.
Geen verrassing, want het coronavirus blijft ons parten spelen.
Er zijn een stijgend aantal besmettingen en een deel van onze leden loopt een verhoogd risico, daarom stellen we veiligheid en ieders gezondheid voorop! Hou jullie gezond en we houden u zeker op de hoogte als de activiteiten heropstarten!

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van BVP-Oost-Vlaanderen

05 september 2020
Admin

Beste leden van BVP-Oost-Vlaanderen,

Na een onderbreking van onze activiteiten door de corona-maatregelen, kunnen we terug beperkt en onder voorwaarden onze activiteiten hervatten.
De vogelbeurs van Melle op 6 september gaat niet door. Dit werd al eerder gecommuniceerd.

De lezing van zondag 4 oktober gaat wel door in de Tuinbouwschool van Melle van 10u tot 12u.
Prof. Gunther Antonissen komt een lezing geven over het welzijn en gedrag bij papegaaien.

De toegang wordt beperkt tot maximaal 50 aanwezigen, enkel de leden van BVP worden uitgenodigd en toegelaten.
Reservatie vooraf is verplicht via tel. 093608172 of emmanuel@emhi.be

Een mondmasker is verplicht op de terreinen van de school, zowel binnen als buiten. Uw handen worden ontsmet bij binnenkomst en buitengaan. Iedereen krijgt een zitplaats met respect voor de afstandsregels en u blijft ter plaatse zitten. De tafels worden vooraf ontsmet, het lokaal wordt geventileerd. Uw gegevens worden bijgehouden voor eventuele contactopsporing. De lezing is gratis.

Adres:Tuinbouwschool, Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle, België

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van BVP-Oost-Vlaanderen

30 augustus 2020
Admin

Beste liefhebber,

Het bestuur van BVP Brabant heeft besloten om dit jaar geen info avonden meer te organiseren.
We hopen volgend jaar de draad terug op te nemen .

Vriendelijke groeten,
BVP Vlaams-Brabant

11 augustus 2020
Admin

Beste liefhebber,

Vorige maand schreven we nog dat we erop mikten om vanaf september terug bepaalde ledenactiviteiten te laten doorgaan zoals de infomomenten. Parkieten Revue augustus was nog maar net gedrukt en we kwamen terecht in de aanloop van wat op een tweede golf van besmettingen lijkt. De situatie verandert soms op amper één of twee weken tijd, waardoor het kan lijken dat u hierover tegenstrijdige berichten ontvangt via ons maandblad want dat heeft namelijk enkele weken tijd nodig om gemaakt, gedrukt en verzonden te worden. Wij kunnen via deze weg helaas geen enkele zekerheid of timing geven omtrent het hervatten van ledenactiviteiten, zo blijkt. Voor meer info verwijzen we u dus door naar onze website www.parkieten-revue.be, waar we de info snel kunnen aanpassen naargelang de situatie. We willen u ook aanraden om uw emailadres op te geven bij de provinciaal voorzitter zodat u vanzelf tijdig bericht ontvangt waar en wanneer de activiteiten hervatten.

Hou het gezond, geniet van de hobby en we zien elkaar terug in veiliger tijden!

Vriendelijke groeten,
Het BVP bestuur

25 Februari 2020
Admin

Het Europees model van het overdrachtsformulier

Sinds begin 2020 is er een nieuw overdrachtsformulier in voege dat gebaseerd is op een nieuw Europees richtsnoer. Het is de bedoeling dat in alle EG-landen ditzelfde overdrachtsformulier wordt gebruikt. We zijn uiteraard voorstander voor meer uniformiteit op Europees niveau en we hadden toch liever gehad dat we enkele maanden vooraf werden verwittigd over de invoering en de tijdsplanning van het Europees overdrachtsformulier, dan zouden we geen boekjes meer hebben laten bijdrukken in 2019. Er is namelijk geen overgangsperiode voorzien en elke liefhebber wordt verondersteld om op de hoogte te zijn. Mensen met bijlage A-vogels zijn gekend bij de CITES-diensten doordat ze EU-certificaten dienen aan te vragen en zij kregen een e-mail van de CITES-dienst, maar aangezien de overdrachtsformulieren vooral gebruikt worden door eigenaren en kwekers van bijlage B soorten wordt het niet eenvoudig om iedereen tijdig te informeren. Wij doen in elk geval hierbij een poging.


LEES MEER
20 Januari 2020
Admin

Beste BVP leden,

In de onderstaande Word-document vindt u instructies terug om een paswoord aan te maken of te wijzigen.

Lukt het niet om een account aan te maken of paswoord te wijzigen? Tijdens de vogelbeurs in Melle op 9 februari 2020 zal iemand aanwezig zijn om u persoonlijk te begeleiden.Met vriendelijke groeten,
BVP-team